Verktyg

Vi arbetar med beprövade metoder och mätinstrument och ger er verktyg för att jobba vidare med utvecklingen på egen hand. Här är några av de certifierade verktyg vi använder oss av.

 

Förändringens fyra rum

Förändringens fyra rum är en teori som baseras på vetenskaplig forskning och som utformats av den svenske psykologen Claes Janssen. Med sina modeller, analysinstrument och verktyg gör konceptet skillnad i alla företag och organisationer.
www.forandringensfyrarum.se

Läs mer nedan

TalentQ – beteendestilanalyser

TalentQ®, är ett personlighetstest som bygger på Dr Meredith BELBIN teori om psykologiska typer och har sedan 70-talet studerat framgångsrika, väl sammansatta team. Han har forskat kring hur ett bra team ser ut och när det uppkommer, vilka faktorer som styr dynamiken i ett team, om det är möjligt att upptäcka problem tidigt, förutse dem och rentav undvika dem. TalentQ® är ett instrument för självkännedom och personlig utveckling och visar hur skillnader mellan människor kan tas tillvara och användas på ett konstruktivt sätt. TalentQ® är mycket givande för individuell utveckling, grupputveckling och skapar genom dialog och ökad förståelse bättre samverkan i gruppen.
www.talentq.se

Läs mer nedan

Kultur och värderingar – Barret Values Center

Som del av konceptet att jobba med kultur och värderingar i en organisation har vi certifierat oss i Barett Values Centerns olika verktyg för att mäta kulturer. Både individuellt, i grupper och i hela organiationen. Verktygen används med stor framgång för att beskriva nuläge och önskat läget. Därefter görs mätningar för att följa resultatet av arbetet.
(www.valuescentre.com)

Grid-metoden

Grid är en metod för förändring och utveckling och handlar om att lära sig hur man behandlar människor, relationer och makt i en organisation. Metoden handlar om att förstå och lära sig bygga sunda och effektiva relationer som kännetecknas av förtroende, respekt, öppenhet och uppriktighet. Grid ger en modell och praktiska verktyg för att arbeta med den mänskliga sidan i organisationer på bästa möjliga sätt.

Grid gör det möjligt att förstå skillnader mellan olika personer och kulturer. Den beskriver vilka olika drivkrafter som styr vårt arbete och hur man hanterar konflikter och spänningar som uppstår när man försöker lösa problem på ett felaktigt sätt.
www.grid.se