Utbildning & Föredrag

Utbildning & föredragVi genomför öppna och företagsanpassade utbildningar. Allt från inspirationsföreläsningar till längre öppna utbildningar på internat eller på ert företag.

Jag föreläser/utbildar själv eller tillsammans med andra, beroende på innehållet. De utbildningar som erbjuds grundar sig främst på våra erfarenheter i kombination med olika metoder och verktyg som är väl etablerade och grundar sig på lång forskning.

Exempel på föreläsningar och utbildningar:

Vinnande ledarskap vid förändring

Vi erbjuder ett program som hjälper dig som ledare att skapa insikt och kraft som verkligen gör skillnad.

Du får förståelse för olika ledarstilar och dess effekter. Du får också en bild av din egen ledarstil och hur den påverkar din organisation. Du får en tydlig målbild, vad du behöver för att uppnå målet, vad som hindrar dig och vart du befinner dig idag. Vi ger dig metoder för målstyrning och hjälper dig identifiera vad du kan påverka.  Du skapar en tydlig individuell plan som hjälper dig att fortsatt utvecklas och du får möjlighet till coaching. Under programmet använder vi också vedertagna verktyg och metoder som stöd för din utveckling.

Företagskultur i tiden  – skapa kraft att förändra 

Du får insikt och kunskap om hur du skapar förändring och en ny företagskultur med medarbetare som jobbat länge och där mycket ”sitter i väggarna”. Du får också en klarare bild av hur olika beteenden skapar normer och hur det påverkar en företagskultur. Du får insikt kring hur du ökar graden av delaktighet, frigör kraften hos medarbetarna och lägger grunden till en sund och framgångsrik företagskultur. Vi ger dig metoder och verktyg att jobba vidare med i din egen organisation.

Att leda sig själv i förändring

En inspirationsföreläsning om hur jag, som VD, drev en förändringsresa och skapade en ny företagskultur. Jag belyser förändringsstrategin, hur vi gick tillväga och resultat, utmaningarna för verksamheten och för mig som ledare.

Konflikthantering

Du får kunskap och verktyg för att hantera konflikter och spänningar som uppstår när man försöker lösa problem på ett felaktigt sätt

Förändringens fyra rum

Ansedd som vår tids mest användbara psykologiska teori – inte minst i arbetslivet. Med analysinstrument, modeller och verktyg gör konceptet verklig skillnad – omedelbart och med alla involverade.

Personlig SWOT

Utifrån dina unika personliga egenskaper och förutsättningar identifierar vi dina utmaningar och skapar en strategi för hur du skall lyckas i ditt uppdrag.
De metoder som ligger till grund för utbildningarna är TalentQ, Förändringens Fyra rum och Grid metoden.

TalentQ

TalentQ®, är ett personlighetstest som bygger på Dr Meredith BELBIN teori om psykologiska typer och har sedan 70-talet studerat framgångsrika, väl sammansatta team. Han har forskat kring hur ett bra team ser ut och när det uppkommer, vilka faktorer som styr dynamiken i ett team, om det är möjligt att upptäcka problem tidigt, förutse dem och rentav undvika dem. TalentQ® är ett instrument för självkännedom och personlig utveckling och visar hur skillnader mellan människor kan tas tillvara och användas på ett konstruktivt sätt. TalentQ® är också mycket givande för grupputveckling och skapar genom dialog och ökad förståelse bättre samverkan i gruppen.
www.talentq.se

Förändringens fyra rum

Förändringens fyra rum är en teori som baseras på vetenskaplig forskning och som utformats av den svenske psykologen Claes Janssen. Med sina modeller, analysinstrument och verktyg gör konceptet skillnad i alla företag och organisationer.
www.forandringensfyrarum.se

GRID metoden

Grid är en metod för förändring och utveckling och handlar om att lära sig hur man behandlar människor, relationer och makt i en organisation. Metoden handlar om att förstå och lära sig bygga sunda och effektiva relationer som kännetecknas av förtroende, respekt, öppenhet och uppriktighet. Grid ger en modell och praktiska verktyg för att arbeta med den mänskliga sidan i organisationer på bästa möjliga sätt.
Grid gör det möjligt att förstå skillnader mellan olika personer och kulturer. Den beskriver vilka olika drivkrafter som styr vårt arbete och hur man hanterar konflikter och spänningar som uppstår när man försöker lösa problem på ett felaktigt sätt.
www.grid.se

 

Save

Save

Save

Save