Rätt person på rätt plats

Rätt person på rätt platsGenom personlighetstester och grupptester skapar vi insikter och självkännedom som grund för utvecklingen och visar på hur skillnader mellan människor kan tas tillvara och användas på bästa sätt.

Företagets viktigaste tillgångar är medarbetarna. Det är avgörande att rätt individ rekryteras och att individen uppfyller mer än bara de rätta formella kvalifikationerna. Det är också avgörande att skapa insikt för att kunna utveckla sina talanger.

Ni får svar på frågor såsom:
Vad har individen för utvecklingspotential? Passar individen in i gruppen? Hur ser chefens profil ut i förhållande till gruppens profil? Kompletterar individens egenskaper och drivkrafter företagets och medarbetarnas förväntningar? Hur ser grupp profilen ut och vad krävs för att gruppen skall utvecklas?