Ledarskap & organisation

Tillsammans utvecklar vi hela eller delar av organisationen och arbetar med allt från enskilda individer och grupper till företagskulturer.

Det kan handla om att göra en kartläggning för att se var företaget befinner sig just nu och definierar sedan vilket det önskade läget är. Därefter tar vi fram en handlingsplan och förslag på åtgärder som behövs för att nå målet. Under hela förbättringsarbetet bidrar jag med konsultstöd om så önskas. Jag kan ta hand om delar eller helheten.

Genom att arbeta med medarbetarna i organisationen, deras värderingar och insikten kring sitt beteenden kan vi bidra till att ni får motiverade och delaktiga medarbetare. Ni får verktyg så ni ska kunna jobba vidare med utvecklingen på egen hand.