Om Britt-Marie Andersin

Mina erfarenheter är breda och jag är en person som har stort intresse av ledarskap, förändringsarbete och kulturfrågor. Jag har också djup kunskap vad gäller kundfokus och strategier för hur man skapar, vårdar och utvecklar kundrelationer. De senaste 20 åren har jag haft uppdrag, i ledande befattningar såsom VD, marknadschef och operativ chef, som inneburit att driva förändringsprojekt och/eller att leda organisationer som genomgått stora förändringar.

Åren 2001-2011 var jag anställd inom Stampen-koncernen och ingock i GP:s ledningsgrupp, Stampens koncernledning, Stampens HR-styrgrupp och Samedio Affärsservice AB ledningsgrupp och styrelse, där jag varit VD. Stampen är ett av de största mediebolagen i Sverige där b.la Göteborgs-Posten och V-tab tryckeriet ingår. Stampen bildades 2005 och har expanderat och genomgått stora förändringar med uppköp av bolag och sammanslagningar av olika verksamheter.

Under 2012-2013 har jag arbetat på Stampen AB med HR strategiska projekt och initiativ. Jag har ingått i HR-styrgruppen för Stampens alla affärsområden. Vårt uppdrag har varit att driva initiativ för utveckling av människorna inom koncernen. Där har vi bla genomfört assessment på Stampens samtliga chefer i koncernen, ca 400 personer. Det innebar att vi gjorde personlighetstester, gav feedback och tog fram åtgärder för Stampens ledarutveckling. Jag har också genomfört ett antal workshops med olika grupper för att utveckla individerna, grupperna och skapa bättre teamarbete.

Under 2005-2011 var jag VD för ett dotterbolag inom Stampen med uppdraget att etablera, utveckla och effektivisera ett Shared Service Center för samordning av IT, ekonomi, personal och inköp. Målet har varit att levererar effektiva, kvalitativa och prisvärda stödtjänster till koncernens övriga bolag. Jag har lyckats uppnå de mål jag åtagit mig, vilka är; bidra till förbättrade resultat hos koncernbolagen, ökad effektivitet, marknadsmässiga priser, ökad servicegrad, nöjda kunder, nöjda medarbetare och framförallt skapat en god servicekultur.

2001 rekryterades jag till Göteborgs-Posten som strategiskt och operativt ansvarig för kundutveckling. Jag genomförde ett stort och framgångsrikt förändringsprojekt där vi segmenterade kundbasen och utvecklade nya erbjudanden för våra läsare. 2003 blev jag ansvarig för företagsmarknad där vi implementerade en Key Account Manager organisation och genomförde nya strategier för försäljning och marknadsföring mot annons marknaden.

Tidigare har jag arbetat inom SCA med försäljning och marknadsföring och där drev jag bla utveckling av sälj- och marknadsförings strategier, där syftet var att utveckla kundbasen och skapa erbjudanden till olika målgrupper. På SCA var jag ansvarig för den verksamhet som arbetade med direktmarknadsföring och telemarketing. Min senaste tjänst på SCA var som International Business Support Manager. Där deltog jag i utveckling och implementerade strategier och system inom sälj- och marknadsorganisationerna i dotterbolagen i Europa, USA och Japan. Jag var även ledare för en internationell kompetensgrupp och utvecklade roller som Local Business Support Manager ute i Europa. Jag har också föreläst på IHM i tjänstemarknadsföring och Customer Relationship Management.