Företaget

Andersin Ad Finem AB drivs av Britt-Marie Andersin.

Affärsidé

Ad Finem betyder ”mot målet eller förverkligande” på latin och affärsidén är att hjälpa verksamheter att nå sina mål genom att få fram kraften hos alla människorna i organisationen. Vi utvecklar individer, team och företagskulturer vilket bidrar till att skapa en framgångsrik och oslagbar organisation.

Mission

Genom den praktiska erfarenhet jag har av att själv ha drivit förändringar i ledande positioner, den förståelsen jag har för kopplingen mellan affären och medarbetarnas potential och de beprövade verktyg jag är certifierade inom, kan jag ge företagen de bästa förutsättningar att utveckla sin verksamhet.

Värderingar

Förtroende är vår ledstjärna och vi lever efter devisen ”förtroende det får man inte, det förtjänar man”. Mina värderingar är Utmanande, Respektfull och Passionerad. För mig betyder det att jag är framåtblickande och ser möjligheter, jag är ärlig och håller vad jag lovar och är fullt ut engagerade i de uppdrag jag åtar mig.

Upphandlingar

Jag är upphandlad konsult inom företagsutveckling på Business Region Göteborg fom 1 januari 2015 (www.businessregion.se). Jag har också ett längre konsultuppdrag som rådgivare på Trygghetsrådet i Göteborg (www.trr.se)

Samarbetspartners

Jag har ett nätverk av samarbetspartners som jag engagerar vid behov. Exempelvis

Anna-Karin Öjerskog, A-head (www.a-head.se)
Bengt Kalin, Booster group (www.booster.se)