Andersin Ad Finem OrganisationsutvecklingVi har lång praktisk erfarenhet av att själva leda, utveckla och driva verksamheter som genomgått stora förändringar och förstår kopplingen mellan affären och medarbetarnas potential. Genom att arbeta med beprövade metoder och mätinstrument analyserar vi er nuvarande situation, tar fram åtgärdsförslag. Vi stödjer er i genomförandet och ger er verktyg för att jobba vidare med utvecklingen på egen hand.

Det som tillför värde för dig som kund är vår kombination av egen erfarenhet och certifieringar inom olika metoder för att mäta, analysera och utveckla verksamheter. Vi vet vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Välkommen att höra av dig så berättar jag mer